Elementær, som tilhører grunnlaget, selve grunnbetingelsen for noe; opprinnelig, usammensatt; som tilhører, angår grunnprinsippene eller begynnelsesgrunnene i et fag, en lære, en vitenskap; som tilhører begynnerstadiet.