Bokorm, lesehest, bokelsker. Uttrykket har trolig forbindelse med at larver av f.eks. billeslekten Anobiidae også blir kalt bokorm.