Løpebane, yrke, særlig med (rask) forfremmelse til gode og ansette stillinger (gjøre karriere).