Aforistisk, som gjelder eller er aforisme; kortfattet og fyndig.