Observatør, en som observerer; iakttager; utsending som er til stede ved forhandlinger uten å ta del i dem.