Vesen er en persons måte å være eller oppføre seg på blant andre mennesker; hans opptreden, manerer, væremåte og adferd.