Profesjonist, person som driver noe som yrke, fag. Motsatt: amatør.