Antropoid, adjektiv og adverb som særlig brukes om de høyerestående aper. Se også Anthropoidea og aper.