Akkreditør, person som har til oppgave å gi (offentlig) godkjenning av en virksomhet der slik godkjenning kreves.