Flottenheimer, (etter mønster av ty. innbyggernavn), person som opptrer flott, raust.