Flottenheimer er en person som opptrer flott og raust; ofte brukt nedsettende om en flottenfeier, en person som ødsler, sløser.