Deklamatorisk, deklamasjonslignende; høyttravende.