Galaktometer, instrument til å måle fettgehalten i melk.