Nedstrøms, i samme retning som strømmen, medstrøms. Betegner fra et gitt utgangspunkt ethvert senere stadium i et produksjonsforløp eller i et produkts bevegelse fra kilde til forbruker. Uttrykket brukes særlig i kjemisk industri og innen petroleumsvirksomheten. Motsatt: oppstrøms.