Bok med veiledning og instruksjon, håndbok, bruksanvisning.