Konklusiv, som inneholder en slutning, som gir grunnlag for å trekke en slutning.