Diegetisk, omstendelig fortellende eller redegjørende; som er en del av fortellingen/fiksjonen (i f.eks. en film), motsatt ikke-diegetisk.