Tese, setning, læresetning, påstand; jfr. antitese og syntese.