Obskønitet er det samme som en uanstendighet eller slibrighet.