Desinformasjon, (spredning av) bevisst villedende informasjon. Hensikten kan være å utbre visse holdninger, og få mottagerne til å reagere på bestemte måter.