Effekter, eiendeler, rørlig gods, løsøregjenstander (f.eks. militæreffekter); i børsspråket: omsettelige verdipapirer.