Kanban, akkurat når det trengs; prinsipp som går ut på å kjøpe inn komponenter akkurat når de trengs i produksjonen, for å minimere lagerhold. Gjengis vanligvis med det engelske uttrykket just-in-time (JIT).