Sentral, som ligger i el. hører til midten, danner midtpunktet; (også:) som hører til eller utgjør det viktigste, det vesentligste av noe, kjernepunktet i noe.