Bravade, storskryt; (plur.), opplevelser, meritter.