Dimensjonal, med bestemte dimensjoner, mest i sammensetningene en-, to-, tredimensjonal.