Egotisme, selvdyrkelse, selvopptatthet, selviskhet; opprinnelig brukt av den franske forfatteren Stendhal for å betegne en forfatters psykologiske studium av sin egen personlighet.