Anonymisere, gjøre anonym. Brukes særlig om det å fjerne navn og andre sentrale opplysninger om personer som nevnes eller siteres i referater, forskningsrapporter og lignende, for at de ikke skal kunne gjenkjennes.