Diaporese, forlegenhet; retorisk fortvilelse («Hvordan skal jeg finne ord?»).