Presserende betyr påtrengende nødvendig eller maktpåliggende; brukes om noe som ikke kan utsettes.