Avdeling av forretning der man sender ut varer; avdeling av avis der den forretningsmessige drift foregår; forretning som ordner med å sende varer el.l.; lokale for slike forretninger.