Kulant, behagelig å ha med å gjøre, grei og forekommende (særlig i forretningsmessige eller administrative saker).