Festivitet, (samme ord, etter tysk), festlighet; (offentlig) lokale der det holdes offentlige og private fester.