Inhalere, innånde, trekke ned i lungene (f.eks. tobakksrøyk).