Tendensiøs, noe som er preget av en bevisst (og uheldig) tendens, farget, vridd; en bevisst ensidig framstilling.