Knowhow, sakkunnskap, ekspertise. Knowhow kan være av meget stor betydning for en bedrifts konkurranseevne, og er i stigende grad gjenstand for overdragelse, dels i forbindelse med patentlisenser, dels i avtaler om samarbeid mellom bedrifter, dels i rene knowhow-avtaler. Hemmeligholdt knowhow kan være beskyttet som driftshemmelighet; annen knowhow kan i visse tilfeller være vernet av bestemmelser i lov av 16. juni 1972 om kontroll med markedsføring.