Ornamental, som hører til eller har preg av ornamenter; utsmykkende.