Anglofili, beundring eller forkjærlighet for England og alt engelsk.