Proxy, som opptrer istedenfor, stedfortredende, med fullmakt, som representant for.