Taskenspiller, eg. tryllekunstner; nå særlig: svindler, bedrager, sjarlatan.