Episodisk, innskutt, innflettet; som utgjør en episode.