Impenetrabel, ugjennomtrengelig, tett; uutgrunnelig.