Donquijotisk, som mangler virkelighetssans. Se Don Quijote.