Apologisme, talerknep som består i at man overfor motstanderen gjør en tilsynelatende innrømmelse som man vet han ikke kan gjøre bruk av.