Skjønnånd, person med utpreget sans og interesse for de skjønne kunster.