Dingeldangel, hengende flitterstas; jugl. Ordets siste ledd har samme rot som denge (slå), og dingeldangel var derfor sannsynligvis opprinnelig noe som hang og som man slo på for å fremkalle en behagelig liten lyd. På tysk har derfor ordet fått betydningen av lokale med billig musikalsk underholdning.