Adstadig, (eg. 'bofast'), rolig, langsom, sindig. Motsatt: ustadig.