Darband, bom, dørslå; brukes alminnelig som navn på særlig befestede, trange skar, f.eks. Derbent ved Kaspiske hav.