Adusere, forsøte, formilde, lindre; i malerkunsten, fordrive farger, dvs. la dem flyte over i hverandre, gjøre omrissene mykere; (tekn.) se adusering.