Rosinen i pølsa, høydepunkt; effektfull avslutning.