Kaleidoskopisk betyr broket, skiftende, uoversiktlig.