Symbolsk uttrykk for det å skape sinnsro og harmoni.